Voli(š) mi se ponovo

Voli mi se u ljeto u Mardinu
Na nekom od usnulih krovova
Među šarenim dušecima
Gdje je noć u zlatnu boju obojena
Tamo gdje djeca puštaju zmajeve
Koji lete preko Perzije
sve do nesretnog Kabula
Ili u usnulom Halfetiju
Na obali Eufrata
U poljima crnih ruža
Daleko od svijeta

Voli mi se u jesen u Veneciji
Maglom ogrnutoj
Da mi pratiš sjenku
Uskim hodnicima od ulica
I da nam se noć završi
Na nekoj od gondola
Da otplovimo u modrost
Ne mareći za gondolijera
okrenutog nam leđima

Voli mi se u Kyotu
U proljeće i u vrijeme snijegova
Da mi tražiš otiske stopala
U stazama od trešnjinog cvijeta
Da nazireš uzorak mog kimona
U lavirintu bambusa u šumi Sagana
U vjetrovoj pjesmi čuješ moj kikot
I nađeš me na jezeru
Oslobođena kimona
Kako vrat umivam
I otkriješ da li sam ja
tvoja gejša

Voli mi se u Kazbahu
U arapskim harfovima
Ili u živopisnim ulicama Napolija
Voli mi se tamo
gdje su se najstrastvenije voljele
Otmjena Evropa i divlja Afrika

Voliš mi se
U svakom od krajeva svijeta.


Autor: Luna Hodžić