Vodič za brucoše: Studije defektologije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Nakon pisanja o studijama mašinstva i srpskog jezika i književnosti, u okviru projekta Vodič za brucoše, približavamo vam studije defektologije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. O studiranju na ovom fakultetu razgovarali smo sa studentom prve godine osnovnih studija modula za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. U nastavku otkrijte šta nam je sve rekao. 

Uopšteno o fakultetu


Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu postoje tri smera:

  • Logopedija
  • Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • Defektologija

Smer Defektologija sastoji se od pet modula, od kojih studenti biraju jedan nakon objavljivanja konačne rang liste primljenih kandidata. Ovi moduli su:

  • Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
  • Motoričke smetnje i poremećaji
  • Smetnje i poremećaji vida
  • Smetnje i poremećaji sluha
  • Senzomotoričke smetnje i poremećaji 

Prijemni ispit se polaže iz sociologije, psihologije i biologije. Osnovne studije traju četiri godine, a najpouzdanije i zvanične informacije zainteresovani mogu dobiti na sajtu fakulteta, www.fasper.bg.ac.rs, a pored toga, postoji i nekoliko odličnih Fejsbuk grupa koje mogu biti od koristi, jer se tu mogu dobiti informacije od studenata fakulteta.

Dobre strane studija defektologije 


Već na prvoj godini, studenti imaju priliku da pohađaju vežbe u ustanovama od značaja za struku i već na samom početku imaju predstavu o tome sa čime sve mogu da se susretnu po završetku studija i kako će otprilike izgledati njihov posao. Profesori su mahom korektni, a kako je fakultet relativno mali, studenti se uglavnom brzo uklope i kolegijalni su. Na prvoj godini, svi moduli defektologije imaju većinu predavanja zajedno. Već od druge godine, grupe su manje jer svaki modul počinje da dobija stručne predmete.

Šta nije tako sjajno na FASPER-u?


Kao i na mnogim drugim fakultetima, na FASPER-u ćete morati da učite i više teorije nego što je neophodno i pohađate predmete koji vam po završetku studija možda i neće biti baš preterano korisni. Ukoliko ste nestrpljive prirode, upozoravamo vas da ćete morati da se naviknete da, uprkos malom broju studenata, rezultate svojih kolokvijuma i ispita uglavnom čekate bar nedelju dana.

“Vaš fakultet je lagan!”, “A kako misliš da dođeš do posla?”


Ovo su samo neke od rečenica koje se često upućuju studentima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Najčešća predrasuda koju studenti drugih fakulteta imaju kada je reč o FASPER-u je da ovaj fakultet nije teško završiti jer nema matematike, fizike, ni drugih predmeta koji zadaju glavobolje studentima nekih drugih fakulteta. “Legenda kaže da je neko sa FASPER-a dobio posao u struci” česta je pošalica na račun studenata ovog fakulteta.

Šta posle studija defektologije na FASPER-u?


Nakon završenih studija našeg sagovornika, dobija se zvanje diplomirani defektolog za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. Kako sam naziv modula kaže, ako imate dovoljno sreće da dobijete posao u struci, radićete sa osobama koje imaju različite poremećaje u ponašanju, uključujući bolesti zavisnosti, maloletničku delinkvenciju, i slično.

Pre nego što odlučite da upišete Defektologiju…


S obzirom na to da posao nije nimalo lak, dobro proučite gradivo koje vas čeka i razmislite da li je defektologija zaista ono čime želite da se bavite.


Ako i ti želiš da budućim brucošima približiš svoj fakultet i smer, piši nam na redakcija.outloud@gmail.com!