U tvome zagrljaju

U tvome zagrljaju
mogla sam hrabro čekati smrt
u nekom od polja Flandrije
Ispratiti posljednji brod iz Dunkirka
Mogla sam
sa osmijehom čekati Kraj svijeta
Ili da se u kamen i prašinu pretvorimo
kao nepoznati ljubavnici iz Pompeja
U tvome zagrljaju
zaboravila sam na jedini
kraj za koji nisam bila spremna
jedini koji se desio nama
kraj zagrljaja
Od tada
ja ne znam šta ću sa rukama
I na leđima ih u čvor vežem
Guram ih u džepove
I lomim si zglobove
Samo da više nikad nikoga
kao što su tebe
ne grle.


Autor: Luna Hodžić