U mojim ranama

U mojim ranama naselile se ptice
Napravile gnijezda
Pa tako sa njima na sebi
I u šeširu kojim lice skrivam
Izgledam poput strašila
Kraj kojeg zastanu prolaznici
I dodiruju me vrhovima prstiju
Provjeravaju jesam li živa
U mojim ranama krila odmaraju
Od prekookeanskih letova
Ptice
Što za razliku od ljudi
Znaju da se vrate
Tamo gdje su ostavile trag.


Autor: Luna Hodžić