Tragovi riba

(Ona broji nebo)

Daleko iznad krovova
Vode je tragovi riba

(Ja plešem boje)

U oči planina redam suve šljive
Sa vetrom ne razgovaram

(Ona diše more)

Sva svetla neba zatvori u oči
I ćuti

(Pravim se mrtav)

Biljka sam pod bukom neba
Previše vremena za razmišljanje

(Ona i ja razišli smo se zauvek)

Niko od nas nije ni sanjao
Da ćemo se jednom
Tako rasuti


Autor: Mile Lisica