Tako mi je malo falilo

Tako mi je malo falilo
Da ti danas kažem
Koliko mi nedostaješ.
Da sam te ostala praznih ruku,
A pune dve pretkomore tvog imena
I dve komore srca pune tvojih očiju.
Tako mi je malo falilo
Da ti danas kažem
Da bih živela sa tobom
Negde na kraju grada,
Odakle se vide svi tvoji sokaci
I sva tvoja brda.
Tako mi je malo falilo
Da ti tebe u grudima ispričam
Da te osećam kao i pre
I da nigde nisi iz njih otišao.
Tako mi je malo falilo
Da ti kažem da bih ti bila sve
Da bih sebe ostavila ispred vrata
I disala tebe.
Tako mi je malo falilo
Da ti sve ovo kažem.
Tako mi je malo falilo
da te danas ne lažem.

pinterest.com