Sve tvoje nežnosti su okrugle

U meni se seješ
Kao paleta žute novembrom

Svuda te ima
I sve tvoje nežnosti su okrugle
I svaka laje zaljubljeno
I svaka je dete
Nestašno
Nestrpljivo

U meni se seješ
Kao reči po papiru

Svuda te ima
Gde god da odem
Osetim te na živim ranama
Samo još ne znam
Da li si otrov
Ili lek

U meni se seješ
Okruglo

Zauvek
Zauvek


Autor: Mile Lisica


pinterest.com