Sve ono što nije tvoje

Samo odeš
Napustiš svoje sigurno mesto
Svoj kavez samoobmane
Lagano
Kao da si to radio ceo život
Zakoračiš
Teret ostavi za sobom
Sve ono što nije tvoje
Sve te stvari, sve te predstave o sebi
Dok nisi znao ko si
Ali si imao to sigurno mesto
Kavez samoobmane
Ta ivica ponora koje te toliko plaši
Ali te privlači, da pogledaš
A ustvari najviše od svega želiš
Da se baciš u taj ponor
Samo da vidiš šta je na dnu
Hod po ivici nije sigurno mesto
Ali svi ti urlici u tvojoj glavi su mračno mesto
Ali da bi se svetlo upalilo, mora prvo da bude mrak
Ugasi svetlo
Pre nego što odeš


Autor: Svetlana Ceca Avakumović


wish7master.tumblr.com