Susret i rastanak

Slučajno. Dvije prave linije. Linije koje nemaju ni početak ni kraj. I slučajno postoje u istoj ravni. Slučajno će se presjeći u jednom trenutku.

Namjerno. Namjerno leže jedna pored druge. Namjerno idu kroz ravan paralelno. Njihova priča namjerno nema početak.

Slučajno. Sasvim slučajno prilaze asimptotski blizu jedna drugoj. Primaknu se sasvim, sasvim blizu.
~
Neminovno. Sretnu se u jednoj tački, a onda rastanu. I postoje i dalje u onoj istoj ravni samo sa sjećanjem da su se nekad srele.

Namjerno. Shvatiće da se nikad neće približiti sasvim. Pomiriće se sa tim da nikad neće da se presjeku. Ići će i dalje kroz istu ravan, svjesne jedna druge. Njihova priča namjerno nema kraj.

Neminovno. Na trenutak će da se ponadaju da će da se sretnu, a onda će opet da se udalje. U jednom trenutku će toliko da se udalje da će da zaborave jedna na drugu.


Autor: Milica Galić ◊ Izvor fotografije: favim.com