Sudar svetova

Da li ste se ikada zapitali
šta se dogodi
kada skrenete sa puta kojeg ste se čvrsto držali čitavog svog života
i po prvi put
odlutate duboko u šumu čudnih
i za vas potpuno nepoznatih osećanja?
Da li vam je palo na pamet
da biste možda mogli
da sretnete nekoga
čije ludilo parira vašem
i čiji se univerzum
skoro pa savršeno poklapa
sa vašim?
Nekoga ko je čudan
jednako kao i vi,
nekoga ko nosi
naizgled iste ožiljke kao vi
i nekoga kome je stvarnost
nožem probušila grudi
i naterala ga da se od nje zauvek odseli?
Nekoga ko sakriva svoju dušu
pretvarajući se da je ne poseduje
kako je ne bi dodirivale
zlobom isprljane ruke?
Šta se dogodi kada se
hladan
i usamljeni vuk
zaljubi
u malo, nežno jagnje,
u kome stanuje veliko srce?
Ida li se to isto
gore pomenuto jagnje
sasvim predaje vuku
u želji da ukroti
njegovu divlju prirodu
i u potpunosti oseti
njegovu nedokučivu ljubav?
Da li neustrašivost ovog jagnjeta
može da ubedi vuka
da je zaista nevažno
to što je on vuk
a ono jagnje,
i to što ce ostali vukovi
i ostale ovce iz stada
verovatno sa čuđenjem
iz daljine posmatrati
njihovu igru?
Hoće li
uvrnut
i neobjašnjiv prasak
u pogledu između vuka i jagnjeta
sudar svetova
i spoj nespojivog
naterati vuka
da u potpunosti zaboravi da na jagnje
ikada više može da gleda kao plen?

Autor: Anastasija Osmanović ◊ Izvor fotografije: weheartit.com