Srce

Kako li kuca
To tvoje srce,
Kad mu je ispod džempera toplo
I onda kada ti ja nisam tu?

Tuče li nervozno
Ili je mirno?
Traži li me negde između ramena i vrata,
Ili me zapravo ni ne čeka?

Kako li kuca
To tvoje, žensko srce?
Brzo, uz preskoke
Ili lagano i tačno kao klatno starog sata?

Možda je mirno.
Možda je spokojno.
Možda mu više i nije važno
Jesam li pored tebe ili daleko.

Al’ ja sam, priznajem, i ove noći
Ponovo sanjao kako me voliš.

pinterest.com