Spavaj

Spavaj
Između mora i mene

Budi šuma
Mač i onako mrzi velika slova
Nežnost ruke što nacrtala je sunce
U kostima vetra

Spavaj
Trgovi moji da te nađu

U gorkoj kafi Pariza
Dok mačke sanjaju dom privezan za nebo
Na kojem pevaju ptice
Pobegle sa razglednica ljubavnih pisama

O spavaj
Snovi se najbolje ćute


Autor: Mile Lisica


pinterest.com