Soba

Sjedim u bolničkoj sobi
Oko mene bjelina koja me drobi
Ne pušta me iz svoje kandže
Prilijepila me uz krevet borbi.

A soba je prazna i hladna
Ko da niko u nju kročio nije
Zar može bolesnik da bude sam
Kada mu do ničega nije.

Na štapu vise flašice silne
Zabodene u moje ruke
Misle sestre da će mi one
Skratiti moje muke.

A meni treba samo tvoja ruka
Da je pomilujem i stavim na svoja njedra
Da ugrije moje ostarijelo tijelo
Srce, dušu, da ti predam svoja jedra.


Autor: Nada Golić


pinterest.com