Šah-mat

Šah-mat
šah i ljubav
nikada nisu mogli zajedno.

igra je prosta
hladna
i otresita,
napravljena od kukavičluka,
kompetentnosti,
i gubitka.

šah i ljubav
nikada nisu mogli zajedno.
i ne idu u paru
za ljubav treba nežnosti,
sazveždja i snova.
za igru treba snage
i jedan mesec na nebu.

šah i ljubav
nikada nisu mogli zajedno.

i ne postoji ni jedan
kralj ili konjanik,
crno ili belo polje
na kom ljubav staje.

i nema daminog gambita
ni borbe polova
jer šah i ljubav nikako ne idu zajedno.

a opet si u mojim mislima igrao,
po poljima i delovima mozga,
po tabli suparnickih polja,
i goreći od želje da te shvatim,
ugasila sam sebe
i izgubila svoj šah-mat.


Autor: Sara Vukosavljević


www.pinterest.com