Pravo na tugu

Ne pitaj me šta mi je
Pusti me da ćutim
i ne diraj mi
pravo na tugu
pravo moje, tvoje i svačije
starije od mene, tebe i svih
na tugu bez razloga i smisla
bez izvora i utoka
bez svrhe i objašnjenja
pravo na tugu umočenu u kišu
na tugu zavijenu u sunce
u danima kad kišu krijem u sebi
Uzmi mi pravo glasa
pravo na slobodu govora
uzmi mi sva prava ovoga sveta
samo mi, molim te,
ne diraj pravo na tugu


Izvor fotografije: pixabay.com