Ponesi me

Hajde
Ponesi me.
Stavi me u džep.
Najbolje u onaj
Sa leve strane
Tvoje bele košulje.
Kod srca.
Da čujem
Kako jako tuče
Da vidim
Kakav je tvoj dan
Da vidim
Tuče li jače
To tvoje srce
Kada stvaraš
Kada radiš
Kada nešto svoje gradiš.
Ili me stavi na rame.
Ne boj se
Držaću se čvrsto.
Da vide oči
Šta vide tvoje
Da vide ruke
Šta rade tvoje
Da vide noge
Gde hodaju tvoje.
Samo me,
Molim te,
Ostavi negde u noći.
Da tada ne gledam
Da tada ništa ne vidim.
Jer ako vidim
Znam da boleće.
Jako.
A tako mala
Taj bol
Neću moći da podnesem
Tako lako.