Pregled po oznaci: Sunčica Humačkić

Moj glas za ljudska prava i mir


Ja sam Sunčica. Ja sam čovjek. Jednom jedan petogodišnji dječak u naletu igre zatraži moj odgovor na postavljeno pitanje: ”Sunčice, šta je to ubistvo?” Minuta šutnje. Ljudi kažu da je šutnja znak odobravanja, međutim biva li uvijek tako? Postoji li uvijek odgovor? Biva li uvijek neodgovoreno pitanje, potvrđeno pitanje? Biva li uvijek neosuđeni zločin, zaboravljeni zločin? Biva li uvijek šutnja…

nastavi čitanje »