Ništa mi nisi

Nisi moj kišni kolovoz
O koji se boso stopalo okliznulo
I pomislilo da je dobro
Što na tebe može da spusti telo.

Nisi moje nebo
Iz čijih oblaka pada letnja kiša
Dodirujući svaki pedalj kože
Kao najfinija svila.

Nisi mi vetar
Na koji kosa miriše u jesen,
Nisi pahulja
Koja me za jagodice štipa u zimu.

Nisi mi draga uspomena
Sakrivena duboko ispod rebara,
Nisi moj topli šal
Koji me greje oko vrata.

Nisi mi niko –
Ni ljubav,
Ni poznanik,
Ni prijatelj,
Ni ljubavnik.

Ništa mi nisi.
Neka tako i ostane.

pinterest.com