Nedosanjano

Dronovi u  glavi
Snimaju
Nepostojanje trenutka
Godina je nemirna i duga
Prašinast i zagoreo bol
Na tinjajućoj vatri
Okreni se efemernim livadama
Dah je trenut
U umiranju
Čitavog života
Ti kao statua koja se kreće
Ne silaziš sa svog
Pijedestala
U mojoj glavi
Opet niče
Tvoj čuperak
Tako davnašnji
Da nisam sigurna
Da sve to nisam samo sanjala
I čuperak
I brojeve
I osmehe
I hiljade susreta na ćoškovima
Eto šta je
Našim susretima
Ponestalo je ćoškova
Raskrsnica
I tvojih osmeha
Ponestalo je i tebe
I mojih osmeha
I mene
Preneli smo se u novu
Nedosanjanu stvarnost

Autor: Vladana Plavšić