Naše spasenje

Pod mojim rebrima raste nebo
U meni luduje vir

Utopio sam se u tebi na razmeđu jutra
I prestao disati u šaci prekopanog proleća

I eto me
Vidiš kap

Sipim sa krovova mazno
Na mestima gde se ljubi
I na mestima gde se mrvi sve ono ništa na duši

I slep sam ostao
I sve vidim

A opet
Svaka kap moje kože šapnuće ti tiho

Naše spasenje


Autor: Mile Lisica


pinterest.com