Napiši mi pesmu

Rekao si mi “napiši mi pesmu”
nazovi je po slovu moga imena.
Napiši mi pesmu
želim da budem intrigantnost
tvoje književne inspiracije.
Napiši mi pesmu
sačini od mene epitet
koji klizi ispod trepavica.
Prenesi zamršenost naših razgovora,
na papiru opiši nas dvoje,
i zelenu jabuku rastavljenu na pola.
Napiši mi pesmu
neka se polovine u pesmi dodiruju
kada mi nismo.
Piši o metaforama
koje nestaju u sutonu
mojih zenica.
Napiši mi pesmu
gde sve metafore postaju epiteti,
gde ti i ja postajemo mi,
gde se jabuka ne cepa na pola.
Napiši mi pesmu
i nazovi je po slovu moga imena
neka u tvojoj pesmi
bar ovi vukovi ne trče potpuno sami


Autor: Sara Vukosavljević