Nada

Duša teška
preteška
armirana oronulim kostima
O prespore riječi
Spotičem se
Vi mislite ja starim
a ja urastam
U prošlost rastem


Autor: Ernad Dedović


www.pinterest.com