Mrtva soba

Da li čovjek doista
može biti prazan,
a pun sjećanja.
Da li se taj izgubljeni,
ljubljeni glas pretvara u
melanholična jutra
što nekoć bijaše rješenje
za svaki moj problem.
Da li se čovjek doista
može zvati čovjekom,
ako njegova draga
više nije tu.
Ova soba je već odavno mrtva,
i ja još mrtviji
preživaljvam u njoj.


Autor: Ernad Dedović


pinterest.com