Milo moje

Ljubim ti
Jagodice prstiju
Koje na vratu osetim
Kao najfiniji pamuk.
Grlim ti grudi
Stamene i snažne,
Na koje stane ceo jedan svet
Kada na njih naslonim glavu.
Volim ti kosu
U kojoj kriješ oluju
I sve što ti pritiska dan
Dok ti na čelu pravi bore.
Ljubim ti
Džep košulje,
U koji ti krišom spuštam pisma
I izjavljujem ljubav.
Grlim ti leđa
Kad god da odeš,
A odlaziš svakoga dana
Jer je to ono što najbolje umeš.
Volim ti šake
U koje stanu moji obrazi
Kada me važno pogledaš
I kažeš volim te.

Ljubim ti oči.
Milo moje.
Lažljivo.

pinterest.com