Kukavica

Mogao bih da te volim
Da nema neba i sunca,
Da nema reka,
Da nema tla.

Mogao bih da te volim
Da nije granica,
Da nije Boga,
Da nema zla.

Mogao bih da te volim
Da nema kiša i snegova,
Da nema prozora,
Da nema vetrova.

Mogao bih da te volim
Da nije mostova,
Da nije kraljeva,
Da nije prosjaka.

Mogao bih da te volim
Da nema ptica
I da nisam jedna od njih –
Mogao bih da te volim
Da samo nisam kukavica.

pinterest.com