Kompas

Davno smo izgubili kompas,
zbog toga se ovako dugo
pronalazimo.
Možda je mjesec ogledalo,
suho, prazno i usamljeno –
postavljeno tik pred naš
nestanak.


Autor: Ernad Dedović


creativemarket.com