Kazna

Koliko sam puta stala
pred strašni sud,
kažnjavajući sebe.
Od Tebe i Boga
nisam tražila oprost.
Kažnjavala sam sebe.

A sada želim od života
pokajanje izmolit.
Želim se ispovjedit.
i čistu dušu pred Boga stavit.
A Tebe sužno zamolit.
-Da mi oprostiš sve moje grijehe.

Znam reći ćeš: -zajedno smo krivi,
svako od nas ima jedno nečisto djelo.
Zato sam odlučila da te ne krivim,
za sve tvoje padove i ono što me mljelo.

Ja ću i dalje moliti za dušu tvoju,
za tvoje tijelo i umirenje.
A kad’ Ti budeš dobro,
onda moje tijelo može da uvene.

A Bog?

On će i dalje da prašta svim grešnicima svijeta,
tako i nama, dok je vakta i vijeka.


Autor: Nada Golić


pinterest.com