Kako ono sin ti se zvaše?

Sanjala sam
da imaš sina;
držao te je za ruke
koje su skrivale,
nekad,
svog sveta buke,
oluje tmurne
mene od buke
glasova u glavi.

Sanjala sam
i mesec plavi
sanjala sam,
da imaš sina.

Sanjala sam
naša popijena vina
i tvoj osmeh,
tvoj rumeni greh,
obraze
i ljude koje prolaze.

Sanjala sam
da imaš sina,
sanjala sam
i leptire i lale
sve te cvetove pale
i kraj tebe neku drugu
što probudi u meni
neku davnu tugu..

sanjala sam i dugu!
I na kraju iste,
vi bili ste,

taj srećan kraj
svake bajke;
sem naše.

I kako ono, sin ti se zvaše?


Autor: Sara Vukosavljević


www.pinterest.com