Javili su ti

Jedino sto se čulo
Bilo je glasno pištanje prekinute sušalice.
Nisi mi dozvolio
Da ti čujem glas,
Bar još jednom
Pre nego što odem.
Čula sam da su ti javili..
Odmah su ti rekli..
Da sam njegova,
Mogu misliti šta ti je sve prošlo kroz glavu.
Govorio si im da te ne zanima,
A zanimalo te je
O kako te je samo zanimalo

Toliko da je tvoj prijatelj stalno bio gde i mi
Toliko da si sam otpijao gutljaj piva ne usuđujući se da me pogledaš.
Toliko da, dok sam bila u njegovom zagrljaju pevajući našu pesmu,

ti si pevao sa drugog kraja toliko glasno, samo da bih te ja čula

I mislio si
Da znaš sve o njemu,
O nama
Ali varaš se mili,
Ništa ti ne znaš,
Ne znaš da sam u masi ljudi samo tvoj pogled tražila
Ne znaš da sam tu pesmu koju sam tako očajnički pevala u njegovom zagrljaju pevala samo tebi.
Ne znaš da sam mu iz dana u dan sve više otkrivala koliko sam slaba kad te pomenu
Ne znaš da sam s njim završila zbog daljine
A s tobom sam počinjala zbog iste.
S tobom sam bila spremna na sve
A sa njim
Ne.


Autor: Sara Vukosavljević ◊ Izvor fotografije: Ryan Moreno