Ja sam odveć stara

Upelela mu se misao među moje viklere
Ja sam odveć stara
Smejem se
Kupujem sir

Uplela mu se misao među moje viklere
Ja odveć stara
Koračam, pamtim
Idem u duge šetnje

Uplela mu se misao među moje viklere
Ja odveć stara
Mislim, stvaram i razvejavam život
Kupujem parcelu

Uplela mu se misao među moje viklere
Ja odveć stara
Pričam priče koje nisu čuli
Da ne misle da sam izlapela
A ja samo imam omiljene priče za pričanje

Uplela mu se misao među moje viklere
Ja odveć stara
Tražim prijatelje
Da im kažem, nešto važno
Kao da nisam sve rekla
Jesam li?

Uplela mu se misao među moje viklere
Ja odveć stara
Kradem ruže i grožđe
Nikad nisam prestala

Uplela mu se misao među moje viklere
Ja odveć stara
Proveravam da li je negde živ
Da mu ne kažem
Ikako, slučajno, što

Uplela mu se misao među moje viklere
Ja odveć umrla
Smejem se
Kupujem sir


Autor: Vladana Plavšić