Dolaziš mi

Dolaziš mi
Posle godine suza
Strahova
Smrti
Borbe
Sa samom sobom

Dolaziš mi
Posle odustajanja
Padanja
Podizanja
Poslednjih ispita
I novostečenih bora

Dolaziš mi
Posle novih sedih pramenova
U kosi koja je sve ređa
Posle starih simptoma
Tih demona
Glasnijih nego ikad

Dolaziš mi
Pred sam kraj
Taman kada sam mislila
Da ne mogu više
Ni da plačem
Ni da dišem

Dolaziš mi
Sa tim toplim očima
I sigurnim rukama
U koje uranjam
Sigurna i mirna
Dok je napolju apokalipsa

Dolaziš mi
Sa muzikom
Za moje uši
Sa šakama
Za moje prste
Sa usnama
Za moje suze
Sa tim pogledom
I omehom
Za moje sve.


Autor: Lara Marin


pinterest.com