Dobro jutro

Ujutru
Kad zgasne javna rasveta
Tragovi aviona u njenoj kosi
Bude me

Nad poljima kilometri u maglama
Ravnica je progutala vlastiti prostor
Samo zvukovi klize i prave eho

(Zvoni )

Hladno je
Hladno je

(Nikad nisam verovao lepim bojama)

Ujutru
Na koži drveća odrastaju deca meseca
Od juga dva prsta daleko

Svako nam poželi
Dobro jutro


Autor: Mile Lisica


pinterest.com