Divna ženo

Divna ženo,
Ti sada klečiš pred njim
Sićušnim i nejakim
A nekada davno
Pred tobom su klečali
Vodeći i veliki
Marko Antonije,
Cezar.
Divna ženo,
Uticala si na čoveka
Koji je uticao na ceo svet
A u ovom veku
Drugi te je ubedio
Da ne možeš da utičeš
Ni na pokret njegove ruke
Koja nemilosrdno ide ka tebi.
Divna ženo,
Sulejman ti je bio odan do smrti
A sada misliš da si prinuđena
Da trpiš onog
Kome odanost nije poznata
Ni u teoriji.
Beži od takvog,
Divna ženo,
Udaj se za svoje kraljevstvo
Kao Elizabeta
Makar to bilo kraljevstvo
Knjiga i filmova
A svi ti junaci
O kojima čitaš
I koje gledaš
Svi ti hrabri heroji
Izašli bi odmah
Iz knjiga
Filmova
Mitova
Da te odbrane
Od njega
Sićušnog i nejakog
Jer,divna ženo,
Ti si početak svega,
Zbog tebe su se podizali
I padali gradovi
I nazivali tvojim imenima.
Zbog tebe se pucalo i slavilo.
Ti podaruješ život svom životu.
Da si ti Bog
Ateista bi bilo manje.
Tvoje ruke su livada
Najlepših cvetova.
U tvojim očima ogledaju se
Prvi pupoljci.
Ti si prvi nesiguran let ptičica.
Zašto dozvoljavaš da zbog njega
Sićušnog i nejakog
Budeš nesigurna ti?
Divna ženo,
Zašto da ti bude uništena volja?
Pa zbog tebe su Grci jednom
Uništili Troju.

posvećeno ženama koje su žrtve nasilja

Autor: Milica Đurišić ◊ Izvor fotografije: unsplash.com