Daljina

Slučajno i detinje
poželela sam da te pogledam –
između naših očiju rikale su
neukroćene divlje zveri
izgubljene u mračnoj šumi.

Naivno i nežno
čeznula sam da te dodirnem –
između naših prstiju
talasao se
okean
bez kraja
i bez početka.

Očajno i drsko
žudela sam da te poljubim –
između naših usana
sklupčao se
čitav jedan mali svemir.


Izvor fotografije: pixabay.com