Da li si?

Da li si vredan mojih
Reči
Stihova
Osmeha
Noći bez sna
Da li si
Ti taj
O kome svih ovih godina
Pišem
Za koga se čuvam
I kome se
Neumorno nadam
Da li su baš tvoje ruke
One koje čekam
Da me obuhvate
Da me zaštite
Od mene same
Ponekad
Da li su tvoje oči
Baš one
U kojima ću se videti
Cela
Najlepša
Potpuno svoja
A tvoja
Da li si zaista
U ovom trenutku
Baš ti
Taj čovek
Za mene
Da li si?


Autor: Lara Marin ◊ Izvor fotografije: pinterest.com