Ćutanje kroz pesmu

Hladnoća stiže kao Meteor
Termometri ljubavi.
Olovno nebo grize za uši
Zaljubljenost pada na dlan,
Pogledi jesenjih susreta-
Stavih misao da provetrim pesmu.

Gledam tvoj odlazak
Potez koji nestaje;
Na platnu vremena,
Na licu ružičast karmin,
Greh njene majke u ćutanju.

Snovi koje ne odsanjah
Plešu sa vetrovima-
Pokušavaju sakriti put;
Kroz pukotine svesti.

Pogledoh se u ogledalu
Slomio bih srce samom sebi,
Kada bih ga dao drugima.

Sećanje dozreva čas
Zaljubljenost pada na dlan;
Onim istim ćutanjem,
Kada ljubav zataji-
A ljudi se ne poznaju dovoljno.

U jednom običnom danu;
šetnji, kroz jesenje kestenove,
kada je pesma sama zaćutala.


Autor: Srećko Aleksić ◊ Izvor fotografije: pixabay.com