Činiš me zamišljenom

U snu sam te tražila i nisam mogla da te nađem.
Jutro je došlo da odagnam san, da te zaboravim.
Mnogo sam mislila o tebi i kako mi je uvek najlakše da kažem lepu reč.
Kada sam te ugledala u meni se sve raspalo
I ponovo sastavilo
Previše brzo da bi to bilo ko registrovao.
Celog dana me drmaju, cimaju, bude.
Kao da sanjam,
da sam te konačno našla.
Činiš me zamišljenom.


Autor: Vladana Plavšić