Bijesan sam

Bijesan sam. Mnogo sam bijesan.
Na stolu igraju novi paktovi,
a ja u prethodne ratove nisam ni
ulazio.
Sirene urliču svakoga dana u isto vrijeme, a ja nikako da krenem.
I ne zapitam se nikad, da li me uopšte tamo iko i čeka.
Nagazio sam na vene starome šakalu,
ali njegov vid ne doseže do zvijezde stare.
Bijesan sam. Mnogo sam bijesan.
Jer dugujem sebi pobjede, i bajne, i stvarne.


Autor: Ernad Dedović ◊ Izvor fotografije: pinterest.com