Apsolutnost ničega

Ja sam ispod onog svega što nisam,
i iznad onog svega što jesam,
i u sredini onoga što ću tek da budem.

Ja sam parče beskonačnosti i
apsolutna sadašnjost,
dio prošlosti i cjelina budućnosti.

Ja sam tunel kojem je potrebna svjetlost,
i svjetlost kojoj je potreban tunel.

I ispričana priča, i nedorečena pjesma,
započeti roman i poderana knjiga.

I skrivena rijeka u moru,
I more skriveno na Zemlji.

Ja sam planina koja hodi zemljom i
oblak koji leti nebom.

Ali samo jedno nisam –
ključ, koji otvara vrata srca i uma,
pa ne mogu ništa bez toga da budem,
osim svega.


Autor: Ernad Dedović


weheartit.com